Header Ads
Header Ads

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รถรางบริการ ตลาดน้ำสวนบัว

รถรางบริการ รถรางชมวิว 20 ที่นั่ง สวนบัว ปากเกร็ด 

ตลาดน้ำสวนบัวเป็น โครงการหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี
ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งด้านการคิดค้นปัญหา การแก้ปัญหา
และการบริหารจัดการเองในชุมชน ที่จะสร้างเศรษฐกิจ รากฐานเชื่อกับเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเกื้อกูล เป็นกลไกบริหารจัดการในรูปแบบประชารัฐ

 เชื่อมโยงเศรษกิจของชุมชนให้มีความสำคัญ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัวตั้งอยู่ในตลาดเทศบาลนนทบุรี ตลาดน้ำสวนบัวเหมาะสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศบ้านสวนและบึงบัวที่มีจุดเด่นเป็นบึงบัวที่หาไม่ได้ในกรุงเทพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Trending

ผู้เข้าชมรวมทั้งหมด

Back To Top