ข้อมูลมาใหม่ :ตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ได้ รถชมวิว รถบริการ รถรางที่ดีที่สุด

 " เราตอบสนองความต้องการจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้ได้ รถชมวิว รถบริการ และ รถรางที่ดีที่สุด "


               รถรางบริการ รถชมวิว รถโมบาย รถรับ - ส่งนักท่องเที่ยว รถที่ใช้งานในการท่องเที่ยว รถสำหรับคณะตรวจงาน องค์การต่างๆ การใช้งานในลักษณะเหล่านี้ DG SERVICE CAR2009 โดยทีมเล้งรถชมวิว ซึ่งมีประสปการณ์ การทำงานสูง และเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต้องการ จากองค์กรต่างๆ มหาวิทยาลัย ทั้งทางรัฐ และเอกชนเราก็ ได้เกียรติ์นั้นให้ได้รับความไว้วางใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ จัดสร้าง ตามความต้องการต่างๆ ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเงื่อนไข ได้อย่างสมบูณณ์แบบ

รถชมวิว เขื่อนขุนด่าน : ผมภาคภูมิใจมาก ที่ได้ทำรถรางคันนี้ ให้เขื่อนจังหวัด นครนายกที่เป็นบ้านเกิดของผม เพราะหลายปีที่ผ่านมาผมได้แต่ทำรถรางส่ง มอบไปยัง หลายๆจังหวัด เกือบทั่วประเทศไทย ได้แต่เฝ้ารอว่าวันได้จะมีหน่วยงานในนครนายกสั่งจัดสร้างขึ้นมาใช้งาน ปี2560 นี้สมใจสักที และยังให้เรา นำรถเก่ามาปรับสภาพให้ดีอีก ลุยเต็มที่ ตามมาตรฐานครับ งานบ้านเราเอง รถรางชมวิว เขื่อนขุนด่านปราการชล 30 ที่นั่ง จาก ดีจีเซอร์วิสคาร์

รถชมวิว รถรางบริการ คุ้มแสนสุข

รถชมวิว รถรางบริการ คุ้มแสนสุข
สถานที่ท่องเที่ยว บรรยากาศดีๆ ที่ต้องลองมาสัมผัสครับ
ซึ่ง คุ้มแสนสุข ได้มี รถชมวิว รถรางบริการไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มา พักผ่อน เยี่ยมชม

รถชมวิว รถรางบริการ คุ้มแสนสุข


รถรางบริการ รถชมวิว กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์


กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์ 
ได้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2550 โดยร่วมกับชุมชน ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ทั้งสิ้น 11 ชุมชน และมีสมาชิกกองทุน 13 กองทุน ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะให้มีการออมทรัพย์ขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ซึ่งเป็นการออมในลักษณะการให้สัจจะต่อตัวเอง ต่อชุมชน ต่อเพื่อนในสังคม โดยไม่ต้องออมมาก หรือฝากมาก ขอเพียงประหยัดลดค่าใช้จ่ายของบุคคล วันละ 1 บาท แล้วนำมาฝากไว้เป็นสัจจะ เดือนละ 30 บาท การออมสัจจะแม้จะวันละบาท ถ้าหลาย ๆ บาท ก็จะเป็นเงินมหาศาลที่ผู้ออม หรือสมาชิกของชุมชน จะได้รับประโยชน์จากการออมเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นสวัสดิการของชุมชน 

เป็นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรซึ่งกันและกันของผู้ที่เป็นสมาชิกของชุมชนได้ใช้ประโยชน์ที่เกิดจากการออมร่วมกัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ชื่อว่า “ออมวันละบาทเพื่อพ่อ” ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือ “พ่อ” ที่ทรงห่วงใยลูกของพระองค์ท่าน นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวว่า ในปี 2556 ก็ครบรอบ 6 ปีแล้ว เทศบาลฯ ได้เข้ามาสนับสนุนกระตุ้นให้ชุมชนได้คิด และทำกิจกรรมเพื่อชุมชนในการออมเงินมาใช้เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกเงินออม จะพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง 4 ลักษณะ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามแนวทางสวัสดิการช่วยเหลือด้านต่างๆ 26 ด้าน เช่น เกิด การศึกษา การบวช การเกณฑ์ทหาร การทำบุญ ผู้สูงวัย การเจ็บป่วย และการเสียชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออมวันละ 1 บาท หากร่วมกันก็จะทวีคูณ เกิดดอกออกผล เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและส่วนรวมได้ในที่สุด จากหลักคิดของประธานคณะกรรมการกองทุนฯ (นายขยัน วิพรหมชัย ) นำสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ย่อมจะต้องมีการปรับปรุงการจัดทำ และวิธีการจัดทำ ซึ่งกระบวนการนี้จะต้องนำไปสู่หลักของการถามตัวเองว่า “จะพึ่งใคร คิดอย่างไร และจะอยู่อย่างไร” 

โดยมีจุดประสงค์แห่งการดำเนินการ คือ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทั้งในระดับหมู่บ้าน นำหลักคิด วิธีทำ และวิธีการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ โปร่งใส นำไปสู่ความยั่งยืนของกองทุนฯ และให้บริการสมาชิกด้วยกระบวนการสร้างความศรัทธา 
รถรางบริการ ตลาดน้ำสวนบัว

รถรางบริการ รถรางชมวิว 20 ที่นั่ง สวนบัว ปากเกร็ด 

ตลาดน้ำสวนบัวเป็น โครงการหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี
ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งด้านการคิดค้นปัญหา การแก้ปัญหา
และการบริหารจัดการเองในชุมชน ที่จะสร้างเศรษฐกิจ รากฐานเชื่อกับเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเกื้อกูล เป็นกลไกบริหารจัดการในรูปแบบประชารัฐ

 เชื่อมโยงเศรษกิจของชุมชนให้มีความสำคัญ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัวตั้งอยู่ในตลาดเทศบาลนนทบุรี ตลาดน้ำสวนบัวเหมาะสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศบ้านสวนและบึงบัวที่มีจุดเด่นเป็นบึงบัวที่หาไม่ได้ในกรุงเทพ
 


  • บริการ ให้เช่า จัดจำหน่าย รับออกแบบ ผลิต สั่งประกอบรถราง รถชมวิว รถชมวิวเบนซิน รถชมวิวดีเซล และ ขายรถชมวิวไฟฟ้า ให้เช่ารถรางรายวัน รายเดือน ขายรถรางมือสอง คุณภาพมาตรฐาน พร้อมบริการตรวจเช็คแบต ง ออกแบบ ติดโลโก้
    Twitter Facebook Vimeo Flickr YouTube Google Plus