รถรางชมวิว ป่าสามอย่าง

รถรางชมวิว 20 ที่นั่งตาม พระราชดำรัส ในหลวงรัขกาลที่ 9
ป่าสามอย่าง สี่ประโยชน์

ดีจีเซอร์สิสคาร์ น้อมนำปฎิบัติ
083-7688557 โดย คุณหัสรินทร์  เล้าประเสริฐ (เล้ง)
รถชมวิว รถรางบริการ รถนำเที่ยว