รถรางชมเมือง อินทร์บุรี 25 ที่นั่ง

รถรางชมเมือง อินทร์บุรี 

รถรางชมเมือง เครื่องยนต์ใหม่ 100%
พร้อมส่งพร้อมสเปกราชการ
25 ที่นั่ง
ดีจีเซอร์วิสคาร์