รถชมวิว นครพนม 25 ที่นั่ง

รถชมวิว 25 ที่นั่งลวดลายวัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตราประจำจังหวัด รถชมวิว รถรางบริการ รถรางชมเมือง 
DG SERVICE CAR 2009