รถตะลัย รถตระเวน

สวัสดีครับ ผมหัสรินทร์  เล้าประเสริฐ 
หัวข้อ : รถตระเวน รถตะลัย 
วันที่บันทึกข้อมูล : 7 ธันวาคม พ.ศ.2562

รถตระเวน เป็นคำที่ใช้เรียก รถสำหรับภารกิจการขนส่งผู้คน หรือระบบขนส่งในพื้น หรือในเขตเฉพาะเช่น กรมหารและในเขตภารกิจเฉพาะกิจต่างๆ

ตระเวน พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ความหมายคือ
[ตฺระ-] ก. ไปทั่ว ๆ รอบบริเวณ เช่น ตระเวนป่า พาตระเวนไปทั้งวัน เที่ยวตรวจตรา เช่น พลตระเวน พาไปทั่ว ๆ เพื่อประจาน ในความว่า นํานักโทษตระเวนไปทั่วเมือง ใช้ว่า กระเวน ตะเวน หรือ ทะเวน ก็มี

 รถตะลัยมี มีชื่อที่หมายถึง "รถที่ใช้วิ่งตระเวนรอบอาณาเขต" แต่ชื่อมีความยาวมาก จึงเรียกสั้นๆ ติดปากว่ารถตะลัยเสียมากกว่า


ในปัจจุบันรถตระเวน ได้มีการนำมาใช้งานในระบบขนส่งของมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งและได้ถูกเรียกชื่อเป็น รถตะลัย โดยหมายถึง รถที่มีภารกิจตระเวนรอบมหาวิทยาลัย เช่นรถตระลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการให้บริการนักศึกษาสามารถโดยสารได้ฟรี ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


รถตระเวน รถตะลัย รถชมวิว รถรางนำเที่ยว รถ SHUTTLE BUS

เราจะเรียก ชื่อไหน ? ซึ่งรถที่ให้บริการตามสถานที่ต่างๆ จะถูกเรียกชื่อได้หลายชื่อตามภารกิจนั้นครับ ซึ่งผมพบว่ามีหลายชื่อ ดังนี้

ราชการหลัก : รถตระเวน รถลาดตระเวน
มหาวิทยาลัย : รถตะลัย รถราง
สถานที่ท่องเที่ยว : รถชมวิว รถรางท่องเที่ยว รถรางนำเที่ยว 
สำนักงาน : รถรับรอง รถชัตเติ้ลบัส SHUTTLE BUS
สวนสนุก : รถราง รถชมวิว รถตระเวน รถไฟสวนสนุก

รถตะลัย มีกี่แบบ ?

1.แบบบัส เป็นรถตะลัยรุ่นแรก เหมือนรถเมล์มีพัดลม2.แบบรถราง เป็นรถตะลัยที่มีมากที่สุดเลยก็ว่าได้3.แบบรถไฟ แฟนตาซี และมีโบกี้เป็นชุดพ่วง


ประเภทเครื่องยนต์ รถตะลัย มีกี่ระบบ  ?


สาระสำคัญในการเลือกซื้อผู้ผลิตรถชมวิว รถราง

1.เลือกที่เขาส่งงานหลายๆที่ เหนือ กลาง ใต้ หรือไกลโพ้นทะเล นั้นหมายความว่าเค้าสามารถดูแล เซอร์วิสได้ไม่ว่าใกล้หรือไกลหรือมี connection ที่ดี


2.เลือกที่เขาสามารถขายรถคันที่ 2-3-4 กับลูกค้ารายเดิมได้ นั้นหมายความว่าคันแรกดีมีคุณภาพ


3.เลือกที่เขาสามารถขายให้กับบริษัทใหญ่ๆระดับประเทศหรือหน่วยงานราชการใหญ่ๆ นั้นหมายความว่าเค้าสามารถผ่านด่าน จัดซื้อ พัสดุเทพๆมืออาชีพมาได้ ตอบคำถามได้ทุกข้อสงสัย


4.เลือกร้านที่มีการอัพเดพ ผลงาน ส่งมอบรถตลอดทุกวัน ทุกเดือน ทุกอาทิตย์ นั้นหมายความว่าไม่ไช่รูปเก่าๆเอามาลงส่งใหม่


5.ที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ได้หมายความให้มาซื้อเรา เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการพึงพอใจของลูกค้า ว่าจะรับข้อตกลงต่างๆราคาที่เหมาะสม การเจรจาที่ดี มั่นใจในคุณภาพ


รับรองผลงานโดย หัสรินทร์ เล้าประเสริฐ

1 ความคิดเห็น :